Крајот на гласањето | Argeta

15003 гласови за Аргета со ЛУТ АЈВАР
39098 гласови за Аргета со ГОВЕДСКА ПРШУТА
+ 1
+
Product

За сите љубители на месотоод кокошкa во паштетата Аргета додадовме парчиња говедска пршута и направивме вистински деликатес од месо.

Колачиња

Политика за колачиња

За да работи правилно интернетската страница и како би можело да се унапредува со цел подобрување на вашето искуство на прегледување, потребнa е минимална количина на информации (cookies) да се сочува на вашиот компјутер. Повеќе од 90% од интернетските страници ја користат праксата колачиња и според правилата на Европската унија должни се да побараат согласност од корисниците. Со користењето на овие интернетски страници се согласувате со употреба на колачињата, со чие блокирање и понатаму ќе можете да ја прегледувате страницата, но некои нејзини можности нема да бидат функционални.

Што е колаче?

Колаче е информација сочувана на Вашиот компјутер од страна на веб-страницата која ја посетувате. Колачињата обично ги чуваат Вашите поставки, поставките за веб-страницата, како што се одбраниот јазик или адресата. Подоцна, кога пак ќе ја отворите веб-страницата интернет прегледникот ги праќа назад колачињата кои припаѓаат на таа страница. Ова ѝ овозможува на страницата да ги прикаже информациите прилагодени на Вашите потреби.

Колачињата може да сочуваат широк обем на информации вклучувајќи ги личните информации (како што е Вашето име или имејл адреса). Сепак, оваа информација може да биде сочувана единствено ако Вие го овозможувате тоа – веб страниците не можат да добијат пристап кон информациите кои не сте им ги дале и не можат да пристапат кон други датотеки на Вашиот компјутер или мобилен апарат. Зададените активности на зачувување и праќање колачиња Вам не ви се видливи. Сепак, можете да ги промените Вашите поставки на интернет прегледникот и можете сами да одберете дали барањата за зачувување на колачињата ќе ги одобрите или ќе ги одбиете, ќе ги избришете сочуваните колачиња автоматски при затворањето на интернет прегледникот и слично.

Како да се оневозможат колачињата?

Со исклучување на колачињата одлучувате дали сакате да допуштите зачувување на колачињата на вашиот компјутер или мобилен апарат. Поставките Cookie може да се контролираат и конфигурираат во вашиот веб-прегледник. Ако ги оневозможите колачињата, можеби нема да можете да користите некои функционалности на веб-страницата.

Што се привремени колачиња?

Привремени колачиња или колачиња на сесијата се отстрануваат од компјутерот по затворањето на интернет прегледникот. Со помош на нив веб-местата зачувуваат привремени податоци, како што се ставките во кошничката за купување.

Што се постојани колачиња?

Постојаните или сочуваните колачиња остануваат на компјутерот по затворањето на програмата во интернет прегледникот. Со помош на нив веб-местата ги зачувуваат податоците, како што се име за пријава и лозинка, така што да не морате да се пријавувате при секоја посета на одредено место. Постојаните колачиња ќе останат на компјутерот со денови, месеци дури и со години.

Што се колачиња од прва страна?

Колачињата од прва страна доаѓаат од веб-местата кои ги гледате, а може да бидат постојани или привремени. Со помош на тие колачиња веб-местата може да ги сочуваат податоците кои повторно ќе се користат при следната посета на тоа веб-место.

Што се колачиња од трета страна?

Колачињата од трета страна доаѓаат со рекламите на другите веб-места (како што се скокачките или други реклами) кои се наоѓаат на веб-местото коешто го гледате. Со помош на тие колачињаa веб-местата може да го следат користењето на интернет во маркетиншки цели.

Користи ли оваа веб-страница колачиња?

Да, со примарна цел како нашите веб-страници би ви овозможиле подобро корисничко искуство.

Какви колачиња користи оваа веб-страница и зошто?

Привремени колачиња (Session cookies) – се колачињата кои истекуваат (и автоматски се бришат) кога ќе го затворите интернетскиот прегледник. Ние користиме “session cookies” за да го унапредиме корисничкото искуство за време на посетата.
Трајни колачиња (Persistent cookies) – обично имаат датум на истек далеку во иднината и така ќе останат во вашиот прегледник додека не истечат или додека рачно не ги избришете. Ние користиме трајни колачиња за подобро да ги разбереме навиките на корисниците, така што ќе можеме да ја подобриме интернетската страница според Вашите навики. Меѓутоа, врз основа на вака прибраните податоци, не е возможна идентификација на Вас како корисник, а прибраните податоци се користат исклучиво во статистички цели.


Дали на веб-страницата има колачиња од трета страна?

Има неколку надворешни сервиси кои на корисникот му зачувуваат лимитирани колачиња. Овие колачиња не се поставени од страна на оваа интернет-страница, но некои служат за нормално функционирање на одредени можности кои на корисниците им го олеснуваат пристапот кон содржината. Според тоа, информациите за заштита на податоците со кои овде сте запознаени важат само за оваа интернет-страница, а заштитата на податоците од страна на надворешните сервиси потребно е да се провери на нивните службени страници.

Моментално овозможуваме:

Мерење на посетеност

Оваа веб-страница користи сервиси за мерење на посетеност и тоа се: Google Analytics. Ниту врз основа на вака прибраните податоци не е можна идентификација на корисникот, а прибраните податоци се користат исклучиво во статистички цели. Ако сакате да оневозможите наведените сервиси да ги чуваат вашите колачиња, можете да забраните за секој сервис на следните линкови:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Дополнителни информации околу исклучувањето на колачињата

Во моментот постојат неколку веб-страници за исклучување на чување на колачињата за различни сервиси.

Повеќе може да се информирате на следните линкови:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Правно известување

Авторски права

Сите содржини објавени на веб-страниците на Argeta се сопственост на друштвото Droga Kolinska d.d. и во законски дозволена рамка се предмет на заштитата на авторските права и другите форми на заштита на интелектуалната сопственост

Содржините (текстови, слики, логотипови… ), објавени на овие веб-страници, можат да се користат исклучиво за некомерцијални намени и не смеат да се преземаат, копираат, размножуваат, повторно објавуваат, испраќаат по пошта или на кој било друг начин да се шират за комерцијални намени без изречно пишано одобрување од друштвото Droga Kolinska d.d.

Сите репродукции или примероци од содржината на овие веб-страници мора ги задржат ознаките за авторски права, другите известувања за правата на интелектуална сопственост или известувањата за други права (ознаката © 2015 Droga Kolinska, d.d. Сите права се задржани. Droga Kolinska е дел на Atlantic Grupa).

Трговските марки кои се појавуваат на овие страници се регистрирани трговски марки чијшто сопственик или корисник на лиценца е Droga Kolinska d.d. (во натамошниот текст Друштвото) или друштвата поврзани со неа. Користењето на овие марки е строго забранета, освен во случаите кои се наведени во овој текст.

Правила на приватност

Атлантик Група АД (во текстот понатаму: Друштво или ние) е дел од деловниот состав на Атлантик Група во чии рамки се воспоставени и се применуваат високи стандарди на деловно управување и транспарентно работење, а кои подразбираат одговорно, законско и етички втемелено однесување на сите правни субјекти на Атлантик Група, вклучувајќи го и почитувањето на приватноста и заштитата на личните податоци.

Водејќи се според наведените стандарди, Друштвото како водител во рамките на деловниот состав на Атлантик Група, ги собира и обработува личните податоци законски, чесно и транспарентно, во согласност со важечките прописи и преземајќи примерени техники и организациски мерки насочени кон заштита на личните податоци од неовластен пристап и злоупотреба.

Друштвото е свесно дека заштитата на личните податоци е важна за нашите корисници и испитаници. Затоа сакаме да Ви покажеме кои лични податоци ги прибираме, како управуваме со нив и како водиме грижа за нивната заштита.

Цели, опсег и правен темел на обработката

Личните податоци се прибираат во посебни, одредени и законски цели, во обем којшто е неопходен и се обработуваат на начин којшто е во согласност со тие цели.

Друштвото ќе прибира и обработува лични податоци само во случаите кога тоа е дозволено со пропис:

обработката е нужна заради почитување на правните обврски ;

кога испитаникот дал дозвола за обработка на неговите лични податоци ;

обработката е нужна за извршување на договорот во којшто испитаникот е странка или за преземање дејства на барање на испитаникот пред склучувањето на договорот;

обработката е нужна за да се заштитат клучните интереси на клиентот или на другите физички лица;

обработката е нужна за потребите на легитимните интереси на Друштвото или на поврзаните друштва.

Прибирање и користење на лични податоци
Лични податоци се информациите кои ве идентификуваат директно или посредно, како што е вашето име, имејл, телефонски број, IP адреса или куќна адреса.

Друштвото не ги прибира вашите лични податоци доколку вие изречно не предадете такви податоци (на пр.: преку прашање за одреден производ или услуга, со склучување договор или преку барање за одредена работа пред заклучување на договорот, со вклучување во програмата на лојалност, при пријавата за електронски newsletter, учество во анкети, конкурси и наградни игри, нарачувајќи примерок или брошура, со молби за донација како и при барање информации, со предавање на животописот или со отворени понуди или со пријава на оглас за отворено работно место, како и со вработување во нашето Друштво…).

Вашите лични податоци ги собираме, чуваме, користиме или ги пренесување во опсег – содржински и временски – којшто е потребен во одреден случај, како на пр.: да одговориме на вашите прашања, да ги исполниме вашите барања, да ве информираме за нашите производи, за резултати од огласите или наградните игри, да ја извршиме договорената обврска или неопходните дејства при заклучување на договорот или да ги извршиме другите наши законски и правни обврски. Од тие причини, Друштвото понекогаш треба да ги пренесе личните податоци во другите фирми во рамките на Атлантик Група и поврзаните друштва или на надворешните вршители на услуги за понатамошна обработка. Вршители на услуги може на пример, да бидат ангажирани во контекст на услуги на call центар, испраќање стока, дистрибуција на рекламен материјал или за организирање и спроведување наградни игри. Друштвото инсистира од тие страни прифаќање на важечките правни прописи, почитување на нашите упатства, како и ускладеност со нашите интерни правила за заштита на личните податоци, како и на барањата за примена на адекватни организациски и технички мерки за заштита. Од истите причини, понекогаш Вашите лични податоци ќе мора да бидат пренесени и во други држави на ЕУ или вон ЕУ, при што Друштвото води грижа тој пренос да биде во согласност со законот и со примена на сите расположливи и примерени мерки за заштита на личните податоци.

Друштвото гарантира дека Вашите лични податоци никому нема да ги продава и дека нема да ги доставува или позајмува Вашите лични податоци на трета страна доколку тоа не е потребно за да се исполни одредена правна цел за која сте ни ги дале истите, односно гарантира дека Вашите податоци нема да бидат дадени на кој било неовластен примател.

Можно е Вашите лични податоци да мора да ги доставиме на надлежното тело на јавната власт доколку тоа го наложува некој закон или друг обврзувачки пропис.

Прибраните податоци ќе се чуваат онолку долго колку што е потребно со оглед на целта заради којашто се прибрани односно во рок којшто е во согласност со важечките прописи.Користење на личните податоци во реклами и за маркетиншки цели

Кога Вашите лични податоци се користат во рекламни и маркетиншки цели во согласност со важечките законски прописи од областа на заштитата на личните податоци, вашите податоци ќе бидат сочувани и користени за тие цели, на пр.: за испраќање newsletter, примерок од производите, покана за учество на огласите и во наградните игри, преку имејл и по пошта или преку друг комуникациски канал којшто сте го прифатиле.

Ако Вашите лични податоци се користат со цел испраќање индивидуални (вам) прилагодени реклами и промоции преку стварање и одржување на корисничкиот профил, за тоа однапред, значи пред испраќањето на таквите реклами и промоции, ќе бидете известени, па и пред ваквата обработка на личните податоци секако ќе побараме од вас посебна, изречна и информирана согласност.

Вашите податоци по потреба ќе ги користиме за анализа и подобрување на ефикасноста на нашите интернетски услуги, огласувања, маркетинг, испитување на пазарот и продажните напори, преку анкети или прашалници од друг вид или на начин којшто ќе обезбеди дека Вашите лични податоци се анонимизираат, т.е. дека не можат да се поврзат со одредено лице.

Остварување на правата на испитаниците

Во кој било момент можете од нас да побарате информација за своите лични податоци кои ги обработуваме или да побарате исправка на истите, можете да барате престанок на користење или бришење на вашите лични податоци или повлекување на согласноста за сите или само за некои цели (освен кога тоа не е возможно, на пр.: ако се работи за обработка на податоците во статистички цели кога личните податоци веќе не овозможуваат идентификација), како и пренос на податоците на друг водител по законски услови или одјавување од примањето на нашите информативни и промотивни материјали.

Исто така, можете да поднесете приговор за користење на своите лични податоци во ситуациите кои ги темелиме на постоење на нашиот легитимен интерес, а секако и кога ги користиме за потребите на директен маркетинг.

Од наша страна, во максимално возможна и разумна мера ќе водиме сметка вашите лични податоци кои сте ни ги ставиле на располагање да бидат правилно евидентирани, но одговорноста за точноста на истите е на Вас и ве молиме редовно и благовремено да ги ажурирате, односно да ни доставите барање за промена или исправка.

За остварување на сите свои права и обврски во поглед на користењето на личните податоци, можете да се обратите на имејл адресата или на адресата на седиштето на Друштвото наведена на веб-страницата или на имејл адресата: dpo@atlanticgrupa.com или според упатството на доставените промотивни материјали.

Кога ќе нè контактирате и ги поставите наведените барања ќе вложиме разумни напори да го потврдиме вашиот идентитет и да спречиме неавторизирана обработка на личните податоци.

После примањето на Вашите барања бараната активност ќе ја спроведеме во примерен рок, а најдоцна во рок од 30 дена од примањето и за истото по потреба и ќе Ве известиме, сè во согласност со законот.

Деца

По правило, не собираме податоци за деца. Ако се увериме дека такви податоци ни се пренесени без согласност на родителите или законските старатели, ќе ги избришеме во најкраток можен рок. Притоа ќе се водиме според насоките кои сме ги добиле од вас како родители или законски старатели.

Доколку сепак за некоја цел собираме податоци за деца на возраст на која според важечките закони е потребна согласност од родителите за обработка на нивните лични податоци, за тоа ќе дадеме соодветна информација и ќе примениме разумни мерки за да утврдиме дека децата имаат согласност од родителите или од законскиот старател.

Сигурност на податоците

Ги имплементиравме техничките и организациските мерки за да спречиме губење податоци, измена, кражба или пристап на неовластена трета страна, односно каква било неовластена обработка. Пристапот на Вашите лични податоци е ограничен само на оние вработени на коишто тие информации им се нужни при пружање на нашите услуги, односно во решавањето на Вашето прашања. Континуирано ги едуцираме нашите вработени за важноста на доверливоста на податоците и за чувањето на приватноста и заштитата на Вашите податоци. Ги прибираме само оние податоци кои се нужни за предметна обработка и не ги чуваме подолго отколку што е потребно, односно одредено со законските прописи.

На нашата веб-страница понекогаш ќе може да видите линкови на други веб-страници или портали, а можеме да Ви понудиме и знакови на социјалните мрежи кои овозможуваат делење на личните податоци на социјалните мрежи. Наша препорака е секако претходно да се запознаете со правилата за заштита на личните податоци на тие портали или социјални мрежи или трети лица, како и со преземените мерки на сигурност на истите, затоа што тие може да се разликуваат од овие Правила и од нашите преземени мерки, за што ние не можеме да бидеме одговорни.

Ограничување на одговорноста

Иако ги преземаме достапните технички, организациски и кадровски мерки за заштита на личните податоци од случајна или намерна злоупотреба, уништување, губење, неовластена промена или достап не можеме да гарантираме дека некои од личните податоци кои ги прибираме нема никогаш случајно да бидат откриени, спротивно на одредбите на овие Правила на приватност.

До највисока мерка допуштена со закон ја исклучуваме одговорноста за штетата нанесена на корисниците или на трети лица преку случајно откривање на личните податоци.

Бидејќи немаме контрола над личните податоци кои ги доставувате при пристапот или користењето на другите портали, односно директно со трети лица (на пр.: при учество во спонзорирани активности), до најголема мерка допуштена со закон ја исклучуваме одговорноста за штетата која може да настане кај вас или кај трети лица заради доставување на личните податоци.

Ажурирање и измени

Го задржуваме правото на измени или ажурирање на делови од овие Правила во секој момент и без претходна најава. Посетете ја нашата веб-страница од време на време за да бидете запознаени со измените или со ажурирање на Правилата. Ќе го назначиме датумот на почеток на примена на актуелната верзија на Правилата.

Овие правила последен пат се изменети на 24.05. 2018. година.

Политика за колачиња

За да работи правилно интернетската страница и како би можело да се унапредува со цел подобрување на вашето искуство на прегледување, потребнa е минимална количина на информации (cookies) да се сочува на вашиот компјутер. Повеќе од 90% од интернетските страници ја користат праксата колачиња и според правилата на Европската унија должни се да побараат согласност од корисниците. Со користењето на овие интернетски страници се согласувате со употреба на колачињата, со чие блокирање и понатаму ќе можете да ја прегледувате страницата, но некои нејзини можности нема да бидат функционални.

Што е колаче?

Колаче е информација сочувана на Вашиот компјутер од страна на веб-страницата која ја посетувате. Колачињата обично ги чуваат Вашите поставки, поставките за веб-страницата, како што се одбраниот јазик или адресата. Подоцна, кога пак ќе ја отворите веб-страницата интернет прегледникот ги праќа назад колачињата кои припаѓаат на таа страница. Ова ѝ овозможува на страницата да ги прикаже информациите прилагодени на Вашите потреби.

Колачињата може да сочуваат широк обем на информации вклучувајќи ги личните информации (како што е Вашето име или имејл адреса). Сепак, оваа информација може да биде сочувана единствено ако Вие го овозможувате тоа – веб страниците не можат да добијат пристап кон информациите кои не сте им ги дале и не можат да пристапат кон други датотеки на Вашиот компјутер или мобилен апарат. Зададените активности на зачувување и праќање колачиња Вам не ви се видливи. Сепак, можете да ги промените Вашите поставки на интернет прегледникот и можете сами да одберете дали барањата за зачувување на колачињата ќе ги одобрите или ќе ги одбиете, ќе ги избришете сочуваните колачиња автоматски при затворањето на интернет прегледникот и слично.

Како да се оневозможат колачињата?

Со исклучување на колачињата одлучувате дали сакате да допуштите зачувување на колачињата на вашиот компјутер или мобилен апарат. Поставките Cookie може да се контролираат и конфигурираат во вашиот веб-прегледник. Ако ги оневозможите колачињата, можеби нема да можете да користите некои функционалности на веб-страницата.

Што се привремени колачиња?

Привремени колачиња или колачиња на сесијата се отстрануваат од компјутерот по затворањето на интернет прегледникот. Со помош на нив веб-местата зачувуваат привремени податоци, како што се ставките во кошничката за купување.

Што се постојани колачиња?

Постојаните или сочуваните колачиња остануваат на компјутерот по затворањето на програмата во интернет прегледникот. Со помош на нив веб-местата ги зачувуваат податоците, како што се име за пријава и лозинка, така што да не морате да се пријавувате при секоја посета на одредено место. Постојаните колачиња ќе останат на компјутерот со денови, месеци дури и со години.

Што се колачиња од прва страна?

Колачињата од прва страна доаѓаат од веб-местата кои ги гледате, а може да бидат постојани или привремени. Со помош на тие колачиња веб-местата може да ги сочуваат податоците кои повторно ќе се користат при следната посета на тоа веб-место.

Што се колачиња од трета страна?

Колачињата од трета страна доаѓаат со рекламите на другите веб-места (како што се скокачките или други реклами) кои се наоѓаат на веб-местото коешто го гледате. Со помош на тие колачињаa веб-местата може да го следат користењето на интернет во маркетиншки цели.

Користи ли оваа веб-страница колачиња?

Да, со примарна цел како нашите веб-страници би ви овозможиле подобро корисничко искуство.

Какви колачиња користи оваа веб-страница и зошто?

Привремени колачиња (Session cookies) – се колачињата кои истекуваат (и автоматски се бришат) кога ќе го затворите интернетскиот прегледник. Ние користиме “session cookies” за да го унапредиме корисничкото искуство за време на посетата.

Трајни колачиња (Persistent cookies) – обично имаат датум на истек далеку во иднината и така ќе останат во вашиот прегледник додека не истечат или додека рачно не ги избришете. Ние користиме трајни колачиња за подобро да ги разбереме навиките на корисниците, така што ќе можеме да ја подобриме интернетската страница според Вашите навики. Меѓутоа, врз основа на вака прибраните податоци, не е возможна идентификација на Вас како корисник, а прибраните податоци се користат исклучиво во статистички цели.

Дали на веб-страницата има колачиња од трета страна?

Има неколку надворешни сервиси кои на корисникот му зачувуваат лимитирани колачиња. Овие колачиња не се поставени од страна на оваа интернет-страница, но некои служат за нормално функционирање на одредени можности кои на корисниците им го олеснуваат пристапот кон содржината. Според тоа, информациите за заштита на податоците со кои овде сте запознаени важат само за оваа интернет-страница, а заштитата на податоците од страна на надворешните сервиси потребно е да се провери на нивните службени страници.

Моментално овозможуваме:

Мерење на посетеност

Оваа веб-страница користи сервиси за мерење на посетеност и тоа се: Google Analytics. Ниту врз основа на вака прибраните податоци не е можна идентификација на корисникот, а прибраните податоци се користат исклучиво во статистички цели. Ако сакате да оневозможите наведените сервиси да ги чуваат вашите колачиња, можете да забраните за секој сервис на следните линкови:

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Дополнителни информации околу исклучувањето на колачињата

Во моментот постојат неколку веб-страници за исклучување на чување на колачињата за различни сервиси.

Повеќе може да се информирате на следните линкови:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР
“ИЗБЕРИ ГО СЛЕДНИОТ НОВ ВКУС НА АРГЕТА,,

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Овие правила и општи услови важат за организацијата на награден натпревар „ИЗБЕРИ ГО СЛЕДНИОТ НОВ ВКУС НА АРГЕТА“ („Награден натпревар“)

Приредувач на Наградниот натпревар е ТДМ Комуникации дооел., Скопје, со седиште на ул. Франклин Рузвелт бр. 53 А, 1000 Скопје (во понатамошниот текст: Приредувач)

За учество во Наградниот натпревар не е потребно да се изврши купување. Право на учество во Наградниот натпревар имаат само физички лица со навршени 18 години (навршени до денот на објавување на добитниците) и кои ги исполнуваат условите за учество во Наградниот натпревар. Сите учесници кои имаат право на учество ќе имаат еднакви шанси за освојување на награда.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР
Наградниот натпревар ќе почне во 10 часот наутро на 3 февруари 2019 и ќе трае до 10 часот наутро на 28 февруари 2019.

ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество во наградниот натпревар имаат сите физички лица со навршени 18 години, жители на Република Македонија, во понатамошниот текст „учесници”, кои ги прифаќаат условите на овие правила.
Вработените во Друштво за маркетинг и пропаганда ТДМ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ. и АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје, како и членовите на нивните потесни семејства немаат право на учество во овој Награден натпревар.
Учесниците во Наградниот натпревар можат да учествуваат само во свое име.
Со учество во Наградниот натпревар, учесникот ги прифаќа Правилата и условите за учество и со тоа се согласува неговите неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на приредувачот согласно законот за заштита на лични податоци.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР

Учеството во наградниот натпревар е можно само со внесување на одговор на izberi.argeta.com или на избрани обележани места, каде што учесникот ќе може да се регистрира:

– со избирање на еден од двата вкуса со влечење на преферираниот вкус во иконата Аргета во средината на екранот,

– со внесување на своите лични податоци (име и презиме, е-маил адреса),

– согласност со Правилата и условите на Награден натпревар,

– учествувајте во Наградниот натпревар со кликнување на копчето “Испрати”.

Сите учесници кои ги исполнуваат условите за учество во Наградниот натпревар и ги следат чекорите опишани погоре ќе се квалификуваат за добивање на награда.

Учесниците можат да учествуваат во Наградниот натпревар повеќе пати користејќи ги нивните лични податоци (еден учесник може да учествува со повеќе различни е-маил адреси), но ќе можат да добијат само една награда.

Сите трошоци што произлегуваат од учеството во Наградниот натпревар, како што е пристапот до интернет, ќе ги сносат учесниците.

НАГРАДИ
Ќе бидат доделени следниве награди:

– 1 x 1 година залиха Аргета (365 паштети од 95 г.) во поеднична вредност од 15.901,48 денари (со вклучен ДДВ) .

– 3 х половина година залиха од Аргета (183 паштетиод 95 г.) во поединечна вредност од 7.939,26 денари (со вклучен ДДВ) вкупно: 23.817,78 .

– 3 х месечна залиха од Аргета (31 паштети од 95г.) во поединечна вредност од 1.345,12 денари денари (со вклучен ДДВ) вкупно: 4035,35.

Вкупен награден фонд:

Опис

количина

единечна цена со вклучено ДДВ

вкупна цена со вклучено ДДВ

Аргета ловечка

81

44.32

3,590.0

Аргета шарпланинска

81

40.36

3,269.3

Аргета кокошја

206

40.36

8,314.6

Аргета чајна

79

40.36

3,188.6

Аргета пикант

81

44.32

3,590.0

Аргета јетрена

84

40.36

3,390.4

Аргета пуреча

81

40.36

3,269.3

Аргета туна

76

49.15

3,735.5

Аргета лосос

61

61.81

3,770.7

Аргета јуниор оригинал

65

40.36

2,623.5

Аргета јуниор коко крем

56

40.36

2,260.3

Аргета јуниор крем туна

56

49.15

2,752.5

Вкупно

1007

43755

Вкупниот награден фонд изнесува: 43.755, 00 денари

Eдна година залиха од Аргета значи дека добитникот добива паштета за секој ден од годината, односно 365 паштети. Залихата од пола година од Аргета значи дека добитникот на оваа награда добива 183 паштети, што бројно одговара на полугодишнен период. Разбирливо е дека добитникот добива една паштета за секој ден. Добитникот на месечна залиха на паштета, добива 31 паштета, и се подразбира дека 1 паштета е предвидено за секој ден од месецот.

Приредувачот ги одреди вкусовите на паштетите Аргета кои ќе бидат доделени како награда на добитниците.

Приредувачот на Наградниот натпревар ќе извлече 7 учесници по случаен избор по електорнски пат, од сите учесници кои кои ги исполнуваат условите и правилата на овој награден натпревар.

Доколку учесникот го исполнува само првиот услов, што значи дека тој избира еден од двата вкуса, тој не учествува во овој награден натпревар, но неговиот глас ќе биде земен предвид.

Ќе има максимум 7 добитници. Доколку наградата не се подигне или кога победникот не ги исполнува условите од Наградниот натпревар, наградата може да се додели на резервниот добитник (од првиот во ред па следниот). Ќе бидат извлечени дополнителни 14 (четиринаесет) резервни добитници.

Наградите не можат да се заменат со други производи или парични средства и не се преносливи, ниту пак можат на кој било начин финансиски да се надградат од страна на приредувачот или добитниците.

ИЗВЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИ

Добитниците на наградите ќе бидат извлечени по случаен избор, по електионски пат од страна на 3 членото жири.

Извлекувањето ќе се одржи во 12 часот (напладне) на 5 март 2019 година во седиштето на приредувачот на ул. Франклин Рузвелт бр. 53 А, Скопје, од сите квалификациски записи (гласања) регистрирани со е-маил адреса.

Извлекувањето ќе го води тричлено жири составено од: 3 претставници на приредувачот. По изборот на победниците, жирито ќе подготви и потпише извештај за процесот на селекција. Процесот на селекција ќе биде завршен откако жирито ќе избере седум (7) победници и четиринаесет (14) резервни добитници. Имињата и презимињата на добитниците на наградите ќе бидат објавени во рок од 3 дена од извлекувањето, најдоцна до 12 часот (полноќ) на 7 март 2019 година на веб-страницата izberi.argeta.com и на фејсбук страницата на Аргета Македонија.

Резултатите од извлекувањето се конечни. Кога добитникот дава лажни или нецелосни податоци, кога добитникот не може да се контактира или нема да успее да се квалификува за наградниот натпревар или ги прекрши условите или одбива да ги исполни обврските што произлегуваат од условите на овој награден натпревар, Приредувачот го задржува правото да ја додели наградата на резервниот добитник.

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ

Добитниците ќе бидат известени по електронска пошта, на е-поштата што ја доставиле, во рок од пет (5) дена од изборот на добитниците. Ако добитникот не одговори во рок од седум (7) дена од известувањето, ќе се смета дека добитникот не сака да ја прими наградата. Пред да ја прими наградата, добитникот ќе треба да достави лични податоци: адреса на живеење, телефонски број, ( копија од лична карта) на Приредувачот. Рок за подигнување на наградите е 30 дена од денот на објавување на добитниците, во просториите на Приредувачот: ТДМ Комуникации дооел, ул.Франклин Рузвелт бр. 53 А, Скопје.

Сите учесници во Наградниот натпревар дозволуваат објавување на нивните лични податоци (име и презиме) на фејсбук страницата на Аргета Македонија https://www.facebook.com/argeta.mk/) и на веб-страницата izberi.argeta.com

Приредувачот го задржува правото да не ја додели награда ако:

– добитникот не ги исполнува условите за добивање на наградата,

– добитникот не дава точни информации,

– добитникот не одговора на известувањето за нивниот избор, во рок од 7 дена од приемот на известувањето,

– доколку се утврди дека учесникот ги прекршил правилата на Награден натпревар,

– и други случаи кога доделувањето на наградата е оневозможено или незаконито.

ОДГОВОРНОСТ НА ПРИРЕДУВАЧОТ

Приредувачот не презема никаква одговорност:

– за сите инциденти или повреди кои би произлегле од користењето (и / или уживањето) на доделените награди, со кои победниците изрично се согласуваат и прифаќаат;

– во случај на несоодветно работење на Интернет, (не) работење и други активности на социјалната мрежа Facebook или (не) работење на електронска пошта, телефонски линии или други уреди кои овозможуваат водење на овој награден натпревар. Понатаму, Приредувачот не е одговорен ако еден или повеќе учесници не можат да пристапат на веб-страницата или да учествуваат во наградниот натпревар поради која било причина или технички грешки поврзани со работата на мрежата.

–за компјутери со вируси или за напад на компјутерот на учесникот од страна на трето лице и последиците од поврзување на учесниците со мрежата преку веб-страницата,

– Приредувачот не е одговорен за штетите на учесникот: нивната компјутерска опрема, паметен телефон или податоци складирани на овие уреди, како и за личните и професионалните последици што можат да настанат за учесниците.

Приредувачот се обврзува да ги користи сите средства, заедно со давателите на услуги, да обезбеди системот на избор на добитници и доделувањето на наградите да биде во согласност со Правилата на Наградниот натпревар.

Во случај кога Наградниот натпревар е предвремено прекинат поради причини надвор од разумната контрола на Приредувачот (виша сила, итн.), Приредувачот го задржува правото да ги додели наградите меѓу учесниците во наградниот натпревар до престанокот, со случаен избор по електронски пат или да го откаже наградниот натпревар без обврска кон учесниците. Во ваков случај, Приредувачот е должен да ги информира учесниците преку медиумите и не е одговорен за настанатата штета.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Сите лични податоци се заштитени во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Истото важи и за правото на сопствениот лик (лични права) и се однесува на правото приредувачот ликот на учесникот и личните податоци да ги умножува, дистрибуира, јавно да ги објавува и/или да ги користи сликата и личните податоци на учесникот на кој било друг начин.

Учесниците недвосмислено го отстапуваат правото на Приредувачот да ги користи личните податоци кои ги приложиле за учество во Наградниот натпревар, за потребите на наградниот натпревар, до нејзино завршување. Со самото учество во Наградниот натпревар, учесникот му дозволува на Приредувачот, неговото овластено лице или добавувач да ги користи личните податоци на учесникот (контакт податоци: електорнска пошта) за промоција на маркетинг кампањи, нови производи, наградни игри и други промотивни активности, од кои корисникот ќе има можност да се отпише.

Секој учесник има право на увид и промена на неговите лични податоци во дата базата и да побара бришење на неговите лични податоци, со испраќање на барањето на info@argeta.com. Учесникот е информиран и категорично се согласува Приредувачот да може да ги довери обработувањето на личните податоци на Клиентот или друг субјект задолжен за обработка на податоци во и/или надвор од ЕУ. Надлежниот субјект може да ги обработува податоците само во рамките на даденото овластување или во рамки на правилата наведени во договорот и во согласност со однапред дефинирана цел.

ПРЕТПЛАТУВАЊЕ НА Е-ВЕСТИ

Учесниците даваат јасна согласност да се користат личните податоци кои ги приложуваат кога се претплаќаат на е-вести за пренос на известувањата поврзани со активностите на приредувачот и неговите сродни компании (кампањи, новитети, рецепти и општи забелешки за Аргета) на нивната е-маил адреса.

Претплатникот на е-вести може во секое време да го откаже претплатувањето, преку копчето “Unsubscribe”, во известувањето кое ќе го добие. Претплатникот исто така може да ја откаже претплатата со допис до DrogaKolinska, Živilskaindustrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana или на е-маил на адреса: info@argeta.com.

ДАНОЧНИ ОДРЕДБИ

Приредувачот ќе го пресмета и уплати персоналниот данок на доход во согласност со важечките прописи за награди чија бруто вредност ја надминува законската вредност за плаќање на персоналниот данок на доход. Приредувачот ќе го пресмета и плати износот на персоналниот данок на доход. Било кои други даночни обврски или даночни оптоварувања ќе бидат наплатени на добитниците во согласност со годишната одлука за данок на доход.

Приредувачот има право да побара од учесниците матичен број (копија од лична карта), доколку се добитници на награда. Доколку добитникот не ја достави потребната информација, нема право да ја преземе наградата.

ОБЈАВА НА ПРАВИЛАТА И НАЧИН НА УЧЕСТВО

Правилата за учество во Наградниот натпревар се објавени на веб страницата: izberi.argeta.com и се достапни за секој учесник, а начинот на учество на промотивни материјали: леток, постер, воблер.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволниот учесник во Наградниот натпревар има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до Приредувачот на Наградниот натпревар, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена писмено да одговори на добиениот приговор.

ДРУГИ ОДРЕДБИ

Одлуката на Приредувачот, односно сите детали поврзани со Наградниот натпревар и правила е финална и се однесува на сите учесници. Во случај на каков било спор или нејаснотии, овие правила ќе имаат предност пред какви било други објави, било да се во печатена, електронска или друга форма. Автентичната интерпретација на овие правила е утврдена исклучиво од страна на Приредувачот.

Приредувачот го задржува правото да го прекине или откаже Наградниот натпревар доколку се појават правни, технички или комерцијални причини за тоа. Организаторот ќе ги извести сите учесници за какви било измени со објава на известување на веб страницата izberi.argeta.com.

За сите спорови настанати околу овој Награден натпревар кои не можат да се разрешат консензуално, надлежен е Основниот суд во Скопје. Овие правила стапуваат на сила од денот на нивното донесување.

Скопје , 24 Јануари 2019

Приредувач:

ТДМ Комуникации дооел., Скопје,

ул. Франклин Рузвелт 53 а,

1000 Скопје

Управител,

Јулијана Динова Јованова

 

Ги откриваме добитниците од наградниот натпревар “Освој Аргета за цела година”.

Годишната залиха од Аргета оди кај:
Maja.

Залихата за пола година од Аргета оди кај:
Lile,
Marija,
Kostadin Angelov.

Месечната залиха од Аргета оди кај:
Nina,
Gordana Cejkova,
Dona.

Честитки за сите добитници! Ви посакуваме многу вкусни моменти!

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР
“ИЗБЕРИ ГО СЛЕДНИОТ НОВ ВКУС НА АРГЕТА,,

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Овие правила и општи услови важат за организацијата на награден натпревар „ИЗБЕРИ ГО СЛЕДНИОТ НОВ ВКУС НА АРГЕТА“ („Награден натпревар“)

Приредувач на Наградниот натпревар е ТДМ Комуникации дооел., Скопје, со седиште на ул. Франклин Рузвелт бр. 53 А, 1000 Скопје (во понатамошниот текст: Приредувач)

За учество во Наградниот натпревар не е потребно да се изврши купување. Право на учество во Наградниот натпревар имаат само физички лица со навршени 18 години (навршени до денот на објавување на добитниците) и кои ги исполнуваат условите за учество во Наградниот натпревар. Сите учесници кои имаат право на учество ќе имаат еднакви шанси за освојување на награда.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР
Наградниот натпревар ќе почне во 10 часот наутро на 3 февруари 2019 и ќе трае до 10 часот наутро на 28 февруари 2019.

ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество во наградниот натпревар имаат сите физички лица со навршени 18 години, жители на Република Македонија, во понатамошниот текст „учесници”, кои ги прифаќаат условите на овие правила.
Вработените во Друштво за маркетинг и пропаганда ТДМ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ. и АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје, како и членовите на нивните потесни семејства немаат право на учество во овој Награден натпревар.
Учесниците во Наградниот натпревар можат да учествуваат само во свое име.
Со учество во Наградниот натпревар, учесникот ги прифаќа Правилата и условите за учество и со тоа се согласува неговите неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на приредувачот согласно законот за заштита на лични податоци.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ НАТПРЕВАР

Учеството во наградниот натпревар е можно само со внесување на одговор на izberi.argeta.com или на избрани обележани места, каде што учесникот ќе може да се регистрира:

– со избирање на еден од двата вкуса со влечење на преферираниот вкус во иконата Аргета во средината на екранот,

– со внесување на своите лични податоци (име и презиме, е-маил адреса),

– согласност со Правилата и условите на Награден натпревар,

– учествувајте во Наградниот натпревар со кликнување на копчето “Испрати”.

Сите учесници кои ги исполнуваат условите за учество во Наградниот натпревар и ги следат чекорите опишани погоре ќе се квалификуваат за добивање на награда.

Учесниците можат да учествуваат во Наградниот натпревар повеќе пати користејќи ги нивните лични податоци (еден учесник може да учествува со повеќе различни е-маил адреси), но ќе можат да добијат само една награда.

Сите трошоци што произлегуваат од учеството во Наградниот натпревар, како што е пристапот до интернет, ќе ги сносат учесниците.

НАГРАДИ
Ќе бидат доделени следниве награди:

– 1 x 1 година залиха Аргета (365 паштети од 95 г.) во поеднична вредност од 15.901,48 денари (со вклучен ДДВ) .

– 3 х половина година залиха од Аргета (183 паштетиод 95 г.) во поединечна вредност од 7.939,26 денари (со вклучен ДДВ) вкупно: 23.817,78 .

– 3 х месечна залиха од Аргета (31 паштети од 95г.) во поединечна вредност од 1.345,12 денари денари (со вклучен ДДВ) вкупно: 4035,35.

Вкупен награден фонд:

Опис

количина

единечна цена со вклучено ДДВ

вкупна цена со вклучено ДДВ

Аргета ловечка

81

44.32

3,590.0

Аргета шарпланинска

81

40.36

3,269.3

Аргета кокошја

206

40.36

8,314.6

Аргета чајна

79

40.36

3,188.6

Аргета пикант

81

44.32

3,590.0

Аргета јетрена

84

40.36

3,390.4

Аргета пуреча

81

40.36

3,269.3

Аргета туна

76

49.15

3,735.5

Аргета лосос

61

61.81

3,770.7

Аргета јуниор оригинал

65

40.36

2,623.5

Аргета јуниор коко крем

56

40.36

2,260.3

Аргета јуниор крем туна

56

49.15

2,752.5

Вкупно

1007

43755

Вкупниот награден фонд изнесува: 43.755, 00 денари

Eдна година залиха од Аргета значи дека добитникот добива паштета за секој ден од годината, односно 365 паштети. Залихата од пола година од Аргета значи дека добитникот на оваа награда добива 183 паштети, што бројно одговара на полугодишнен период. Разбирливо е дека добитникот добива една паштета за секој ден. Добитникот на месечна залиха на паштета, добива 31 паштета, и се подразбира дека 1 паштета е предвидено за секој ден од месецот.

Приредувачот ги одреди вкусовите на паштетите Аргета кои ќе бидат доделени како награда на добитниците.

Приредувачот на Наградниот натпревар ќе извлече 7 учесници по случаен избор по електорнски пат, од сите учесници кои кои ги исполнуваат условите и правилата на овој награден натпревар.

Доколку учесникот го исполнува само првиот услов, што значи дека тој избира еден од двата вкуса, тој не учествува во овој награден натпревар, но неговиот глас ќе биде земен предвид.

Ќе има максимум 7 добитници. Доколку наградата не се подигне или кога победникот не ги исполнува условите од Наградниот натпревар, наградата може да се додели на резервниот добитник (од првиот во ред па следниот). Ќе бидат извлечени дополнителни 14 (четиринаесет) резервни добитници.

Наградите не можат да се заменат со други производи или парични средства и не се преносливи, ниту пак можат на кој било начин финансиски да се надградат од страна на приредувачот или добитниците.

ИЗВЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИ

Добитниците на наградите ќе бидат извлечени по случаен избор, по електионски пат од страна на 3 членото жири.

Извлекувањето ќе се одржи во 12 часот (напладне) на 5 март 2019 година во седиштето на приредувачот на ул. Франклин Рузвелт бр. 53 А, Скопје, од сите квалификациски записи (гласања) регистрирани со е-маил адреса.

Извлекувањето ќе го води тричлено жири составено од: 3 претставници на приредувачот. По изборот на победниците, жирито ќе подготви и потпише извештај за процесот на селекција. Процесот на селекција ќе биде завршен откако жирито ќе избере седум (7) победници и четиринаесет (14) резервни добитници. Имињата и презимињата на добитниците на наградите ќе бидат објавени во рок од 3 дена од извлекувањето, најдоцна до 12 часот (полноќ) на 7 март 2019 година на веб-страницата izberi.argeta.com и на фејсбук страницата на Аргета Македонија.

Резултатите од извлекувањето се конечни. Кога добитникот дава лажни или нецелосни податоци, кога добитникот не може да се контактира или нема да успее да се квалификува за наградниот натпревар или ги прекрши условите или одбива да ги исполни обврските што произлегуваат од условите на овој награден натпревар, Приредувачот го задржува правото да ја додели наградата на резервниот добитник.

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ

Добитниците ќе бидат известени по електронска пошта, на е-поштата што ја доставиле, во рок од пет (5) дена од изборот на добитниците. Ако добитникот не одговори во рок од седум (7) дена од известувањето, ќе се смета дека добитникот не сака да ја прими наградата. Пред да ја прими наградата, добитникот ќе треба да достави лични податоци: адреса на живеење, телефонски број, ( копија од лична карта) на Приредувачот. Рок за подигнување на наградите е 30 дена од денот на објавување на добитниците, во просториите на Приредувачот: ТДМ Комуникации дооел, ул.Франклин Рузвелт бр. 53 А, Скопје.

Сите учесници во Наградниот натпревар дозволуваат објавување на нивните лични податоци (име и презиме) на фејсбук страницата на Аргета Македонија https://www.facebook.com/argeta.mk/) и на веб-страницата izberi.argeta.com

Приредувачот го задржува правото да не ја додели награда ако:

– добитникот не ги исполнува условите за добивање на наградата,

– добитникот не дава точни информации,

– добитникот не одговора на известувањето за нивниот избор, во рок од 7 дена од приемот на известувањето,

– доколку се утврди дека учесникот ги прекршил правилата на Награден натпревар,

– и други случаи кога доделувањето на наградата е оневозможено или незаконито.

ОДГОВОРНОСТ НА ПРИРЕДУВАЧОТ

Приредувачот не презема никаква одговорност:

– за сите инциденти или повреди кои би произлегле од користењето (и / или уживањето) на доделените награди, со кои победниците изрично се согласуваат и прифаќаат;

– во случај на несоодветно работење на Интернет, (не) работење и други активности на социјалната мрежа Facebook или (не) работење на електронска пошта, телефонски линии или други уреди кои овозможуваат водење на овој награден натпревар. Понатаму, Приредувачот не е одговорен ако еден или повеќе учесници не можат да пристапат на веб-страницата или да учествуваат во наградниот натпревар поради која било причина или технички грешки поврзани со работата на мрежата.

–за компјутери со вируси или за напад на компјутерот на учесникот од страна на трето лице и последиците од поврзување на учесниците со мрежата преку веб-страницата,

– Приредувачот не е одговорен за штетите на учесникот: нивната компјутерска опрема, паметен телефон или податоци складирани на овие уреди, како и за личните и професионалните последици што можат да настанат за учесниците.

Приредувачот се обврзува да ги користи сите средства, заедно со давателите на услуги, да обезбеди системот на избор на добитници и доделувањето на наградите да биде во согласност со Правилата на Наградниот натпревар.

Во случај кога Наградниот натпревар е предвремено прекинат поради причини надвор од разумната контрола на Приредувачот (виша сила, итн.), Приредувачот го задржува правото да ги додели наградите меѓу учесниците во наградниот натпревар до престанокот, со случаен избор по електронски пат или да го откаже наградниот натпревар без обврска кон учесниците. Во ваков случај, Приредувачот е должен да ги информира учесниците преку медиумите и не е одговорен за настанатата штета.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Сите лични податоци се заштитени во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Истото важи и за правото на сопствениот лик (лични права) и се однесува на правото приредувачот ликот на учесникот и личните податоци да ги умножува, дистрибуира, јавно да ги објавува и/или да ги користи сликата и личните податоци на учесникот на кој било друг начин.

Учесниците недвосмислено го отстапуваат правото на Приредувачот да ги користи личните податоци кои ги приложиле за учество во Наградниот натпревар, за потребите на наградниот натпревар, до нејзино завршување. Со самото учество во Наградниот натпревар, учесникот му дозволува на Приредувачот, неговото овластено лице или добавувач да ги користи личните податоци на учесникот (контакт податоци: електорнска пошта) за промоција на маркетинг кампањи, нови производи, наградни игри и други промотивни активности, од кои корисникот ќе има можност да се отпише.

Секој учесник има право на увид и промена на неговите лични податоци во дата базата и да побара бришење на неговите лични податоци, со испраќање на барањето на info@argeta.com. Учесникот е информиран и категорично се согласува Приредувачот да може да ги довери обработувањето на личните податоци на Клиентот или друг субјект задолжен за обработка на податоци во и/или надвор од ЕУ. Надлежниот субјект може да ги обработува податоците само во рамките на даденото овластување или во рамки на правилата наведени во договорот и во согласност со однапред дефинирана цел.

ПРЕТПЛАТУВАЊЕ НА Е-ВЕСТИ

Учесниците даваат јасна согласност да се користат личните податоци кои ги приложуваат кога се претплаќаат на е-вести за пренос на известувањата поврзани со активностите на приредувачот и неговите сродни компании (кампањи, новитети, рецепти и општи забелешки за Аргета) на нивната е-маил адреса.

Претплатникот на е-вести може во секое време да го откаже претплатувањето, преку копчето “Unsubscribe”, во известувањето кое ќе го добие. Претплатникот исто така може да ја откаже претплатата со допис до DrogaKolinska, Živilskaindustrija d. d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana или на е-маил на адреса: info@argeta.com.

ДАНОЧНИ ОДРЕДБИ

Приредувачот ќе го пресмета и уплати персоналниот данок на доход во согласност со важечките прописи за награди чија бруто вредност ја надминува законската вредност за плаќање на персоналниот данок на доход. Приредувачот ќе го пресмета и плати износот на персоналниот данок на доход. Било кои други даночни обврски или даночни оптоварувања ќе бидат наплатени на добитниците во согласност со годишната одлука за данок на доход.

Приредувачот има право да побара од учесниците матичен број (копија од лична карта), доколку се добитници на награда. Доколку добитникот не ја достави потребната информација, нема право да ја преземе наградата.

ОБЈАВА НА ПРАВИЛАТА И НАЧИН НА УЧЕСТВО

Правилата за учество во Наградниот натпревар се објавени на веб страницата: izberi.argeta.com и се достапни за секој учесник, а начинот на учество на промотивни материјали: леток, постер, воблер.

ПРАВО НА ПРИГОВОР

Незадоволниот учесник во Наградниот натпревар има право во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на списокот на добитници да поднесе приговор во писмена форма до Приредувачот на Наградниот натпревар, кој е должен во рок од 3 (три) работни дена писмено да одговори на добиениот приговор.

ДРУГИ ОДРЕДБИ

Одлуката на Приредувачот, односно сите детали поврзани со Наградниот натпревар и правила е финална и се однесува на сите учесници. Во случај на каков било спор или нејаснотии, овие правила ќе имаат предност пред какви било други објави, било да се во печатена, електронска или друга форма. Автентичната интерпретација на овие правила е утврдена исклучиво од страна на Приредувачот.

Приредувачот го задржува правото да го прекине или откаже Наградниот натпревар доколку се појават правни, технички или комерцијални причини за тоа. Организаторот ќе ги извести сите учесници за какви било измени со објава на известување на веб страницата izberi.argeta.com.

За сите спорови настанати околу овој Награден натпревар кои не можат да се разрешат консензуално, надлежен е Основниот суд во Скопје. Овие правила стапуваат на сила од денот на нивното донесување.

Скопје , 24 Јануари 2019

Приредувач:

ТДМ Комуникации дооел., Скопје,

ул. Франклин Рузвелт 53 а,

1000 Скопје

Управител,

Јулијана Динова Јованова

 

Ги откриваме добитниците од наградниот натпревар “Освој Аргета за цела година”.

Годишната залиха од Аргета оди кај:
Maja.

Залихата за пола година од Аргета оди кај:
Lile,
Marija,
Kostadin Angelov.

Месечната залиха од Аргета оди кај:
Nina,
Gordana Cejkova,
Dona.

Честитки за сите добитници! Ви посакуваме многу вкусни моменти!